top of page

Små reflektioner om livet
Utan manus

01

Stolthet och dess ondska

All ondska som finns i den här världen går tillbaka till stolthet - egenskapen hos Shaytan.

02

3 lärdomar från att ha barn med funktionshinder

Svårigheter i livet kan ibland ge insikt i saker som man aldrig skulle tänka på utan dessa svårigheter. Det här är 3 lektioner som jag har lärt mig.

03

Hur att hjälpa andra faktiskt hjälper dig

Profeten Muhammad (sallAllaahu 'alayhi was-salaam) sa, "Allah hjälper den troende så länge han hjälper sin bror."

bottom of page